Friday, February 17, 2012

Părintele Stăniloae - zicere tulburătoare

"Totdeauna în relaţia dintre părinte şi copil, în relaţia dintre generaţia înaintaşă şi cea următoare, se joacă tot destinul neamului. Această relaţie trebuie să poarte de aceea accentul unei nesfârşite seriozităţi. Aici se asigură sau se primejduieşte existenţa neamului, după cum se produce sau nu legarea noii generaţii de tradiţia ce vine din negură de veacuri"  

( Pr.Prof.Dr.Dumitru Stăniloae, Creştinism şi tradiţie în viaţa naţională, în Luceafărul, nr.2, 1941, p.43)

No comments:

Post a Comment