Thursday, October 11, 2012

ORTODOXIE, ETNICITATE, IDENTITATE EUROPEANĂ


Cartea Părintelui Doctor Mircea Cristian Pricop, ORTODOXIE, ETNICITATE, IDENTITATE EUROPEANĂ,  a cărei publicare o binecuvântăm cu bucurie, abordează un subiect de actualitate pentru teologia ortodoxă, implicând conexiuni profunde cu mai multe discipline științifice. Ea își propune în principal evidențierea și studierea binomului: neam românesc/Biserică Ortodoxă, în contextul social și mai ales religios al unei Europe postmoderne frământate de condiția sine qua non a propriei supraviețuiri: redobândirea unui ”suflet”.(…)Prin amploarea investigaţiilor, prin complexitatea temei, prin pluridisciplinaritate, precum şi prin implicaţiile practice pe care le sugerează, lucrarea reprezintă o importantă contribuţie în domeniul Teologiei Sistematice, o teză meritorie şi o mult așteptată premieră în teologia românească, pentru care merită felicitări. De aceea o recomand călduros tuturor slujitorilor și credincioșilor Bisericii străbune, doctoranzilor, masteranzilor și studenților din ţară și din străinătate, pentru ca, prin amploarea răspândirii ideilor sale, să-și capete locul cuvenit în opera de regenerare spirituală a neamului românesc și a conștiinței creștine europene, pe care s-ar putea fundamenta cândva o autentică identitate comună.
IPS. Prof. Dr. Teodosie
Arhiepiscopul Tomisului
Temelia pe care autorul o așează cu semnificația ei absolută prin valorificarea Cincizecimii în Biserica Creștină, deschide o perspectivă prin care se iluminează cuprinsul întregii lucrări și în același timp justifică aserțiunea potrivit căreia creștinismul românesc deține cheia împlinirii unor imperative, de asemenea absolute, care să aducă împreună cu ele rezolvarea celor mai urgente soluții privind destinul Europei contemporane. (…) Autorul ajunge să identifice ”principiul etnic și cel teritorial al neamului” drept ”fundament al unității Bisericii”, fiind vorba despre precizarea în context a unor idei care împărtășesc acestei teze doctorale un spor de originalitate în rândul tezelor de până acum, dar mai ales îi oferă șansa perceperii actualității cu care abordează o tematică teologică cu care se impune în literatura de specialitate. 
Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan

No comments:

Post a Comment