Friday, April 20, 2012

A.P. (in memoriam)


Am văzut cum cade azi
Mare-nflăcărat spre zori
Cel ce-adesea de la cozi
Aduna pe muritori

Foamea-i era poezia
Versu-i potolea şi setea
Martoră-i era hârtia
Club roial îi era plebea.

Şi-i plângea pe toiul iernii
Pe-amorţiţii roşii sorţi
Din suspinurile vremii
Scotea sânge viu din cărţi.

Şi în inimi îl avântă
Şi în mâini revigorate
Grele utilaje cântă
Poeme de calitate.

Urare de la mulţi ani!
Pe a colindului cântare
Din buzunarul de palton
Am glob de sticlă cu ninsoare
Pe-un veşted, ingnorabil, dom.

În dom este o mică scenă
Ce se pare a ne spune
Că din fiinţa postmodernă
Ies conştiinţele nebune.

Risipitorii lui Marin
Poate-au văzut că sub ăst-dom
S-ar fi născut un oarecare:
Confuzie - fiu de patron?

E veche scena şi actuală
Cu îngeri ce în frig măresc
Veseli coborând pe scară
Dinspre subtil înspre trupesc.

No comments:

Post a Comment