Thursday, April 12, 2012

Săptămâna Mare. Vinerea Mare

Slujba Vecerniei Sâmbetei Mari, numită şi "a scoaterii Sfântului Epitaf" are loc în Vinerea Mare. Simbolizează punerea în Mormânt a Domnului.


No comments:

Post a Comment